UPC-Món

 • Àmbit de la convocatòria

Determinades universitats d'Àsia i Oceania. Només algunes escoles i facultats de la UPC-BARCELONATECH tenen convenis per a l'intercanvi d'estudiants amb universitats d'aquests àmbits geogràfics. Consulta l'oferta específica del teu centre per veure si s'ofereixen places o no amb aquests països de destinació.

 

 • Modalitats d’intercanvi

Assignatures, i/o TFC o PFC, o TFG, o PFM, o TFG+màster.

 • Exempció de matrícula en el centre de destinació

En algunes de les destinacions.

 

 • Suport econòmic
Per a més detalls, consulta l'apartat promocional "Mou-te" (disponible en aquest web, a l'enllaç "Convocatòria de Programes de Mobilitat d'Estudiants de la UPC-BARCELONATECH").

 • Altres ajuts
   • Ajuts MOBINT de l'AGAUR.
   • Crèdits.
 • Detall de l’oferta

A través de la Sotsdirecció de Relacions Internacionals del teu centre.

 

 • Sol·licitud d’una plaça
A través de l'e-secretaria.

Informa-te'n a través de la Sotsdirecció de Relacions Internacionals del teu centre.

 

 • Terminis per a la presentació de sol·licituds

Específics de cada escola o facultat.