Vés al contingut (premeu Retorn)

Butlletí UPC 178

Consell de Govern · 23/05/2017

 

PuntAcordTítol
1
Informe del rector
2
Informació dels nomenaments i cessaments de càrrecs institucionals i de representació
3
Informació de l'actualització de la composició de les comissions del Consell de Govern
4
52/2017
Elecció dels representants del Consell de Govern al Consell Social
5
53/2017
Modificació del reglament d'organització i funcionament del departament de Matemàtiques
6
54/2017
Aprovació de la política d'identificació i signatura electrònica de la Universitat Politècnica de Catalunya
7
55/2017
Aprovació de la proposta de participació de la UPC en la Fundació "Barcelona Education in Sciencie and Technology (BEST)
8
56/2017
Aprovació del nomenament, a proposta del rector, de 2 membres del Personal Docent i Investigador de la UPC amb vinculació permanent com a membres de la Junta de l'Institut de Ciències de l'Educació
9
57/2017
Aprovació de l'adhesió de la Universitat Politècnica de Catalunya al Pacte Nacional pel referèndum
10.01
58/2017
Aprovació de la normativa acadèmica dels estudis de grau i màster per al curs 2017-2018 (NAGRAMA)
10.02
59/2017
Aprovació del calendari acadèmic dels estudis de grau i màster per al curs acadèmic 2017-2018
10.03
60/2017
Aprovació del marc de dobles titulacions
10.04
61/2017
Aprovació de la doble titulació de Grau en Direcció i Administració d'Empreses i Grau en Màrqueting i Comunicació Digital d'EUNCET
10.05
62/2017
Aprovació de les memòries de verificació d'estudis per al curs 2017-2018
10.06
63/2017
Aprovació de la programació 2017-2018
10.07
Informació sobre l'estat de tresoreria.
10.08
64/2017
Informe d'Auditoria de l'exercici 2016 de la UPC i aprovació del tancament de l'exercici 2016 de la UPC.
10.09
65/2017
Informe d'auditoria i aprovació dels comptes anuals de la Fundació Politècnica de Catalunya de l'exercici 2016
10.10
66/2017
Aprovació de l'expedient 001/17 d'alteració del pressupost 2017
10.11
67/2017
Aprovació de la modificació de les tarifes dels espais Parc UPC
10.12
68/2017
Aprovació Sol·licitud d'autorització per a la renovació dels permisos d'ocupació temporal d'espais gestionats per l'Àrea d'Economia i Serveis.
10.13
69/2017
Aprovació de la creació y participació de la UPC en la spin off AMALFI ANALYTICS.
10.14
70/2017
Aprovació de les sol.licituds de congressos notables
10.15
71/2017
Aprovació de la proposta de nomenament de Doctora Honoris Causa a la Sra. Margaret Hamilton
10.16
72/2017
Aprovació del Reglament del patronat de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona
10.17
73/2017
Aprovació de la modificació del reglament d'organització i funcionament del Departament d'Engenyeria Electrònica
10.18
74/2017
Aprovació de la modificació del reglament d'organització i funcionament de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès
10.19
75/2017
Aprovació de la modificació de la RLT de PAS
10.20
76/2017
Aprovació de l'Oferta Pública d'Ocupació del PAS 2017
10.21
77/2017
Aprovació de la resolució de la convocatòria de mobilitat del PDI 2017/1
10.22
78/2017
Aprovació de la resolució de la convocatòria de llicències sabàtiques de PDI 2017
10.23
79/2017
Aprovació de la resolució del Programa d'Estabilització del PDI 2016/2
10.24
80/2017
Aprovació de la normativa del Programa de Càtedres de la UPC
10.25
81/2017
Aprovació de la distribució de la convocatòria del Programa de Càtedres 2017
10.26
82/2017
Aprovació de la distribució de Càtedres en atenció a prioritats estratègiques 2017
10.27
83/2017
Aprovació de l'Oferta Pública d'Ocupació del PDI 2017
10.28
84/2017
Aprovació de la convocatòria de concursos de Professorat Agregat 2017
10.29
85/2017
Aprovació de la distribució de les places de Professorat Lector 2017
 

Signatura

Pàgina actualitzada per Secretaria General i Consell Social