Vés al contingut (premeu Retorn)

Butlletí UPC 176

Consell de Govern · 16/02/2017

Punt

AcordTítol
02
Informe del rector al Consell de Govern
03
Informació dels nomenaments i cessaments de càrrecs institucionals i de representació
04
Informació de l'actualització de la composició de les comissions del Consell de Govern
05
1/2017
Aprovació de la convocatòria i ordre del dia del Claustre Universitari
06
Actualització de les competències dels membres del Consell de Direcció
07
2/2017
Aprovació del canvi de titularitat del centre universitari EUNCET
08
3/2017
Aprovació del canvi de domicili de l'Escola d'Enginyeria de Barcelona Est
09
4/2017
Aprovació de la participació de la UPC en l'associació Mineral Processing and extractive metallurgy for mining and recycling innovation association (PROMETIA)
10
5/2017
Correcció d'errades de l'Acord 199/2016, de supressió del departament d'Enginyeria Tèxtil i Paperera i modificació dels Departaments de Ciència de Materials i Enginyeria Metal·lúrgica i d'Expressió Gràfica a l'Enginyeria
11
6/2017
Aprovació de la supressió del departament de Construccions Arquitectòniques II i de modificació del departament de Tecnologia de l'Arquitectura
12
7/2017
Pla d'internacionalització de la UPC 2017-2021
13.01
8/2017
Aprovació de la modificació del reglament d'organització i funcionament del Departament de Ciència i Enginyeria Nàutiques
13.02
9/2017
Aprovació del reglament d'organització i funcionament de l'Institut de Ciències de l'Educació
13.03
10/2017
Aprovació del reglament d'organització i funcionament del Departament de Tecnologia de l'Arquitectura
13.04
Aprovació del reglament d'organització i funcionament del Departament de Matemàtiques
13.05
11/2017
Aprovació de la programació d'estudis de grau i màster 2016-2017
13.06
12/2017
Aprovació de les places de grau i màster de nou accés, accés de més de 40, canvi d'estudis, retitulats i dobles titulacions per al curs 2017-2018
13.07
13/2017
Aprovació de l'acord respecte els informes de les unitats per a l'avaluació docent de professorat
13.08
14/2017
Aprovació de l'encàrrec docent per al curs 2017-18
13.09
Informació sobre l'estat de tresoreria
13.10
15/2017
Aprovació de la pròrroga de l'encàrrec de gestió a la Fundació b_ TEC
13.11
16/2017
Ratificació de les tarifes del CSUC per l'any 2017
13.12
17/2017
Aprovació de la renovació dels acords amb empreses ubicades en espais Parc UPC
13.13
18/2017
Aprovació de les places de nou accés als programes de doctorat per al curs 2017-2018
13.14
19/2017
Aprovació de la modificació a la Normativa d congressos notables
13.15
20/2017
Aprovació de la resolució de l'avaluació de l'activitat investigador del professorat funcionari (sexennis CNEAI- convocatòria 2015).
13.16
21/2017
Aprovació de la resolució del complement per mèrits de recerca del personal investigador permanent doctor (convocatòria 2016).
13.17
22/2017
Aprovació de la resolució de l'avaluació del complement addicional de recerca (2a convocatòria 2016 pel personal docent i investigador funcionari).
13.18
23/2017
Aprovació de l'estimació del recurs d'alçada presentat en relació a la 1a convocatòria 2016 d'avaluació de l'activitat investigadora del personal docent i investigador contractat. Mèrits addicional de Recerca
13.19
24/2017
Aprovació de l'estimació del de recurs d'alçada presentat en relació a la 1a convocatòria 2016 d'avaluació de l'activitat investigadora del personal docent i investigador contractat. Mèrits de Recerca
13.20
25/2017
Aprovació de la modificació de la RLT de PAS
13.21
26/2017
Aprovació de la resolució de la convocatòria de Mobilitat Externa del PDI 2016-2
13.22
27/2017
Aprovació de la convocatòria de Mobilitat Externa del PDI 2017-1
13.23
28/2017
Aprovació de la convocatòria de Llicències Sabàtiques del PDI 2017

Consell Social · 06/03/2017

PuntAcordTítol
3.
Informe del rector
4.
Informe de la gerent. Estat de tresoreria
5.1.
1/2017
Informe del canvi de titularitat del centre universitari EUNCET
5.2.
2/2017
Aprovació de la participació de la UPC en l'associació Mineral Processing and extractive metallurgy for mining and recycling innovation association (PROMETIA)
5.3.
3/2017
Aprovació de la pròrroga de l'encàrrec de gestió a la Fundació b_TEC
5.4.
4/2017
Ratificació de les tarifes del CSUC per a l'any 2017
5.5.
5/2017
Informe de la renovació dels acords amb empreses ubicades en espais Parc UPC
5.6.
6/2017
Aprovació de l'assignació individual del complement per mèrits de recerca del personal investigador permanent doctor (convocatòria 2016)
5.7.
7/2017
Aprovació de l'assignació individual del complement addicional de recerca (2a convocatòria 2016 per al personal docent i investigador funcionari)
5.8.
8/2017
Aprovació de l'assignació individual del complement addicional de recerca corresponent a l'estimació d'un recurs presentant contra la 1a. Convocatòria del 2016 (PDI contractat)
5.9.
9/2017
Aprovació de la modificació de la RLT del PAS
6.1.
10/2017
Informe del canvi de domicili de l'Escola d'Enginyeria de Barcelona EST
6.2.
11/2'17
Informe de la correcció de dades de l'acord 99/2016 de supressió del departament d'Enginyeria Tèxtil i Paperera i modificació dels departaments de Ciència de Materials i Enginyeria Metal·lúrgica i d'Expressió Gràfica a l'Enginyeria
6.3.
12/2017
Informe de l'extinció del departament de Construccions Arquitectòniques II i de la modificació del departament de Tecnologia de l'Arquitectura
6.4.
13/2017
Aprovació de la programació d'estuids de grau i màster curs 2016-17
6.5.
14/2017
Aprovació de les places de grau i màster de nou accés, accés de més de 40, canvi d'estudis, retitulats i dobles titulacions per al curs 2017-18
6.6.
15/2017
Aprovacio de les places de nou accés als programes de doctorat per al curs 2017-18
Pàgina actualitzada per Secretaria General i Consell Social