Unitats d'administració i serveis

Títol Data Aprovat per
195-UTGCNTIC Unitat Transversal de Gestió Àmbit TIC Campus Nord 13.07.17 Consell de Govern

194-UTGCDB Universitat Transversal de Gestió del Campus Diagonal-Besòs.


Esmena l’annex 1 “Modificació RLT del PAS”, de l'acord 57/2016.

29.03.16

 

 

04.11.16

Consell de Govern
173-UTGAM Unitat Tranversal de Gestió de l'Àmbit de Matemàtiques”. 04.11.16 Consell de Govern
172-UTGAN Unitat Transversal de Gestió de l'Àmbit de Nàutica. 29.03.16 Consell de Govern
192-UTGCT / 193-UTGAOO Campus de Terrassa i Unitat Transversal de Gestió de l’Àmbit d’Óptica i Optometria 12.11.15 Consell de Govern
171-UTGAC Unitat Tranversal de Gestió de l'Àmbit de Camins”. [pdf]
10.02.15 Consell de Govern
188-UTGAEIB Unitat Transversal de Gestió de l'Àmbit d’Enginyeria Industrial de Barcelona. [pdf]
08.10.13 Consell de Govern
189-UTGAE Unitat Transversal de Gestió de l'Àmbit d’Edificació. [pdf] 19.07.13 Consell de Govern
185-UTGASC Unitat Transversal de Gestió de l'Àmbit de l’arquitectura de Sant Cugat. [pdf] 02.05.12 Consell de Govern
184-UTGM Entitat funcional de gestió i serveis al Campus de Manresa. [pdf] 09.02.11 Consell de Govern
183-UTGAB Unitat funcional de gestió i serveis de l’àmbit de l’arquitectura de Barcelona. [pdf] 23.07.09 Consell de Govern
182-UTGVG Unitat funcional de gestió i serveis al “Campus” de Vilanova i la Geltrú. [pdf] 23.07.09 Consell de Govern
181-UTGCBL Unitat transversal del Campus del Baix Llobregat com a unitat funcional. [pdf] 17.12.07 Consell de Govern