Comparteix:

Unitats operatives

470-Centre de Recerca en Ciència i Enginyeria Multiescala de Barcelona (CRCEMB)

580-Centre Universitari de la Visió (CUV)

903-Centre de Cooperació per al Desenvolupament (CCD)