Recerca i transferència de tecnologia

Títol Data Aprovat per
Resolució de la convocatòria 2023 dels ajuts per a l'organització de Congressos de la UPC

23.05.23

C. Govern

Valoració de premis, concursos d'arquitectura, comissariat d'exposició, articles sobre l'obra i llibres, amb proposta de punts PAR per al càlcul dels PAR (2022)

23.05.23

c. Govern

Criteris de repartiment i assignació d'ajuts als grups de recerca

23.05.23

c. Govern

Normativa sobre els drets de la Propietat Industrial i Intel·lectual de la UPC.

05.07.22

C.Govern

Codi d'Integritat en la Recerca

05.04.22

C.Govern

Valoració dels articles altament citats amb punts PAR

09.12.20

C.Govern

Programa en Intensificació en recerca per al PDI amb articles altament citats.

09.12.20

C.Govern

Models derivats de la Normativa reguladora de les Entitats Vinculades de Recerca de la UPC.

20.07.20

C.Social

Normativa reguladora de les entitats vinculades de recerca (EVR) de la UPC.  07.04.20 Consell Social
Criteris objectius per al finançament/comercialització de les patents a la UPC en les diferents fases de protecció. 21.03.19 Consell de Govern
Normativa de congressos notables.  24.10.17 Consell de Govern
Normativa de Càtedres d’Empresa. 15.12.16 Consell de Govern
Actualització del model de distribució dels punts PAR entre els diversos coautors.  12.11.15 Consell de Govern
Normativa reguladora de l'autorització per prestar serveis en societats mercantils participades per la UPC.  15.03.13 Consell de Govern
Document de reconeixement a la investigació intensa dels investigadors.  25.05.11 Consell de Govern
 Modificació del manual per a la gestió de la recerca.  25.05.11 Consell de Govern

Protocol de creació, gestió i extinció de càtedres i aules d'empresa, així com l'aportació anual mínima. 

 

09.02.11 Consell de Govern

Esmena al Manual de gestió laboral per a la recerca. 

 

17.12.10 Consell de Govern
Esmena al manual de Gestió per a la Recerca.  21.07.10 Consell de Govern
 Manual de Gestió per a la Recerca   09.02.10 Consell de Govern
Procés de la gestió de la morositat en la recerca.  21.12.09 Consell de Govern
Directrius per a la reducció i gestió de la morositat a la UPC 17.07.23 Consell Social
Evolució de la morositat a la UPC 17.07.23 Consell Social
Acord de la Comissió de Recerca en relació al Marc de col·laboració entre la UPC i Institucions de Recerca amb personalitat jurídica pròpia de la corona UPC. 15.05.08 Consell de Govern
Informe i ratificació la creació del Consell de Centres Específics de Recerca i de la Xarxa d’Innovació Tecnològica. 23.11.06 Consell de Govern
Ratificació de l’estructura de les unitats de recerca a la UPC. 23.11.06 Consell de Govern
 Normativa reguladora de les beques UPC Recerca.  28.06.06 Consell de Govern