Centres TECNIO

Els centres TECNIO són desenvolupadors tecnològics són entitats que generen nova tecnologia i la transfereixen a l’empresa, ja sigui a través de la realització a mida de projectes d’R+D+I o a partir de l’aplicació directa de les tecnologies desenvolupades.

La UPC té actualment amb 15 centres TECNIO acreditats per la Generalitat de Catalunya.

CATMech

Centre Avançat de Tecnologies Mecàniques

CD6

Centre de Desenvolupament de Sensors, Instrumentació i Sistemes

CITCEA

Centre d'Innovació Tecnològica en Convertidors Estàtics i Accionaments

CREB

Centre de Recerca en Enginyeria Biomèdica

CTTC

Centre Tecnològic de Transferència de Calor

DigiFACT

Agrupació de Centres per a la Factoria Digital Avançada

GCEM

Grup de Compatibilitat Electromagnètica

IMEM

Innovació en Materials i Enginyeria Molecular

inLab FIB

Laboratori d'innovació i recerca de la Facultat d'Informàtica de Barcelona

INTEXTER

Institut d'Investigació Tèxtil i Cooperació Industrial de Terrassa

IRI

Institut de Robòtica i Informàtica Industrial

MCIA

Grup de Recerca en Control de Moviment i Aplicacions Industrials

SARTI

Centre de Desenvolupament Tecnològic de Sistemes d'Adquisició Remota i Tractament de la Informació

SEER

Sistemes Elèctrics d'Energia Renovable

SSR

Recursos Intel·ligents Sostenibles

Explora la producció científica dels centres TECNIO UPC