Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Documents Públics / DOGC

DOGC

AA- RESOLUCIO14/2012
AA- Llei 21-1987 d'incompatibilitats.pdf
AA- DOG nomenament Rector Torres
RD 1025-2017, nom. Rector Torres
AA- Decret Llei 4/2017, prestació ec. incapacitat temporal
DECRET LLEI 4/2017, de 18 de juliol, de modificació del règim de millores de la prestació econòmica d'incapacitat temporal del personal al servei de l'Administració de la Generalitat, del seu sector públic i de les universitats públiques catalanes.
AA- LUCtextconsolidatnov2018.pdf
AA- 200723 DOG suplència rector
AA- Ordre creació EEBE
ORDRE EMC/134/2016, de 26 de maig, per la qual es crea l'Escola d'Enginyeria de Barcelona Est (EEBE) i s'autoritza la desadscripció de l'Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona de la Universitat Politècnica de Catalunya.
AA- Ordre ECO/342/2015 creació ESEIAAT
AA- Resolució 2357/2010, de 18 d'octubre, per la qual s'aprova la normativa de creació i funcionament de la Seu Electrònica.
AA- Res. UPC 72/2016, sobre registre i compulses
AA- Resolució 698/2011, normativa del Registre General i dels Registres Auxiliars de la UPC.
AA- Decret 258/1997, de 30 de setembre, pel qual es regula la programació universitària de Catalunya i els procediments de creació o reconeixement i de reordenació de centres docents universitaris i d'implantació d'ensenyaments
AA- Decret 406/1996, de 24 de desembre, pel qual es regula l'acreditació dels diplomes i títols propis de les universitats
AA- Decret 76/2007, de 27 de març, pel qual es crea i regula el Registre de Centres i Estudis Universitaris de Catalunya.
AA- Decret 390/1996, de 2 de desembre, de regulació del règim d'adscripció a universitats públiques de centres docents d'ensenyament superior
AA- Correcció d'errades de la Llei 19/2014, de transparència
AA- Decret Legislatiu 1/1997, pel qual s'aprova la refos en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents en matèria de funció pública
AA- Decret 56/2009, de 7 d’abril, per a l’impuls i el desenvolupament dels mitjans electrònics a l’Administració de la Generalitat.
AA- Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
AA- Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sectro públic de Catalunya.