Integritat, ètica i bones pràctiques

Títol Data Aprovat per
DISPOSICIONS GENERALS
Normes de convivència de la UPC 23.05.23 Consell de Govern
Pla d'equitat de la UPC 2022-2025 04.05.22 Consell de Govern
4t Pla d'igualtat de la UPC 2022-2026 04.05.22 Consell de Govern
Protocol UPC d'emergències i alertes internacionals 04.05.22 Consell de Govern
Pla del Campus UPC Sostenible 2030 04.05.22 Consell de Govern
Nova competència transversal de perspectiva de gènere 01.04.20 Consell de Govern
Directriu del Consell de Govern per a l’actuació davant emergències que
afectin la comunitat universitària.
[pdf]
27.02.20 Consell de Govern
Pla d’Inclusió. [pdf] 13.07.17 Consell de Govern
Aplicació a la UPC de la llei sobre el tabac. Document informatiu. [pdf] 16.01.06 Consell de Govern
ÈTICA
Codi ètic de la UPC 21.02.23 Consell de Govern
Reglament del comité d'ètica 21.02.23 Consell de Govern
ASSETJAMENT
Model del certificat de delictes de naturalesa sexual 13.07.17 Consell de Govern
Protocol de prevenció i actuació contra l'assetjament sexual i/o per raó de sexe, orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere que afectin a l'estudiantat en l'entorn universitari de la UPC 01.04.20 Consell de Govern
Protocol de suport als membres de la comunitat universitària, víctimes d'agressions susceptibles de constituir delicte, que atemptin contra la integritat física i/o de caràcter sexual, comesos als espais de la UPC 11.12.19 Consell de Govern
Protocol d'actuació i prevenció de l'assetjament sexual i/o per raó de sexe, orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere a la UPC 16.01.16 Consell de Govern
ANTIFRAU
Normativa reguladora del canal intern d'informació i de la bústia antifrau de la UPC 17.07.23 Consell Social
Esquema normativa reguladora del canal intern d'informació i de la bústia antifrau de la UPC 17.07.23 Consell Social