Quadre de Classificació

El quadre de classificació (QdC) és l'instrument en el qual es fonamenta el sistema de gestió documental d'una organització. 

És un quadre funcional que es basa en l'estudi de les competències, les funcions i les activitats de la Universitat, que vénen determinades per la legislació.

Com funciona?

A partir d'aquest quadre, s'estructura el sistema de disposició que es materialitza en el Calendari de conservació i règim d'accés.

 

L'actual quadre de classificació de la UPC va ser elaborat en el marc de la Comissió d'e-Administració de l'Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP).