Administració electrònica

L'ODA participa en la implementació de l'administració electrònica amb col·laboració amb el Servei de Desenvolupament Organitzatiu.

Els principals objectius del projecte són:

 • Complir amb els requeriments legals i garantir els drets dels usuaris quant a la seva relació amb l'Administració per mitjans electrònics
 • Millorar l'eficiència en la gestió, mitjançant la digitalització de processos, l'expedient electrònic, la interoperabilitat, etc.

Avaluació documental

L'ODA s'encarrega de l'anàlisi i identificació de sèries documentals i l'avaluació dels documents generats i rebuts per les unitats en els seus diferents processos i tràmits tenint en compte les polítiques de retenció i eliminació dels documents.

Gestor documental corporatiu (gDOC)

gDOC és el repositori d'arxiu corporatiu de la UPC. Garanteix:

 • Compliment de la llei 39/2015 de procediment administratiu:
  • Arxiu electrònic únic per a documents electrònics de procediments finalitzats
  • Manteniment de les característiques dels documents d'arxiu: informació de context, estructura, autenticitat, fiabilitat, integritat i usabilitat (ISO 15489, metadades ENI, ENS)
 • Preservació a llarg termini de documents i signatures electròniques (integració amb iARXIU del Consorci AOC)
 • Gestió de tot el cicle de vida documental: tramitació, vigència, disposició final
 • Gestió de l’arxiu físic i l’electrònic
 • Integració amb les eines de gestió documental corporatives: quadre de classificació, polítiques de conservació i règim d’accés

En el marc d'aquest projecte, l'ODA participa en el grup de treball del gestor documental consorciat (GDC) del CSUC, juntament amb altres universitats catalanes.