Transferència

La transferència és el traspàs físic i legal de la custòdia de documents entre unitats i/o arxius de la UPC, per garantir-ne l’accessibilitat i la conservació.

Consulteu el Calendari de conservació i règim d'accés per saber quan podeu transferir els documents als arxius intermedis i històrics.

Si voleu transferir documents a l'Arxiu General, envieu-nos la vostra sol·licitud. És imprescindible que adjunteu la plantilla d'inventari i transferència amb la descripció dels expedients a transferir.