Vés al contingut (premeu Retorn)

Enquestes de satisfacció

Les enquestes de satisfacció són un instrument que ens ha de permetre conèixer i detectar les necessitats, expectatives, interessos, demandes, opinions o percepcions dels diferents col·lectius que configuren la Universitat, per poder incidir en la millora de la nostra activitat i assegurar una gestió correcta dels serveis que oferim.

La unitat encarregada de gestionar i administrar les enquestes de satisfacció i estudis d’opinió que amb caràcter oficial s’organitzen a la Universitat, així com d’elaborar i difondre els informes de resultats de les mateixes, és el Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat (GPAQ) d’acord amb l’organització i temporalització que figura a la taula d’enquestes oficials de la Universitat i de les directrius que emanen dels Òrgans de Govern de la UPC.

 Mapa d'enquestes oficials de la Universitat Politècnica de Catalunya

Coneix i detecta les necessitats, expectatives, interessos, demandes, opinions o percepcions dels diferents col·lectius que configuren la Universitat, per poder incidir en la millora de la teva activitat i assegurar una gestió correcta dels serveis que ofereixes.

PERIODICITATPRE - UNIVERSITATUNIVERSITATPOST - UNIVERSITAT

Contacte: info.enquestes@upc.edu

Quadrimestral Estudiantat - Assignatures
Estudiantat - Actuació docent
Anual Mobilitat ERASMUS+ (1) Satisfacció Titulats/des de Cicles i Graus (2)
Satisfacció Titulats/des de Màster (2)
Biennal Estudiantat Nou Ingrés Satisfacció Doctorands/es
Biblioteques
Triennal Satisfacció Estudiantat Inserció laboral Titulats de Cicles i Graus (2)
Satisfacció Personal Docent Investigador Inserció laboral Titulats de Màsters (2)
Satisfacció Personal d'Administració i Serveis Inserció laboral Doctors/es (2)
Satisfacció Directors/es de Tesis
Compromís Social
Sense determinar Enquestes de serveis i processos de gestió Inserció Laboral Ocupadors (2)


Nombre d'informes publicats en aquest web

2015/162016/172017/182018/19
*Dada provisional
Nombre d'informes 50 69 90 49

 

 

 

(1) Dades disponibles per Graus. Només es publiquen els resultats per un indicador. Les dades es troben a la taula "Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat" dins de la pestanya "Indicadors de satisfacció"

(2) Enquestes gestionades per AQU Catalunya

 

El GPAQ vetllarà per la correcta coordinació de les iniciatives que emanin dels diferents serveis en aquest àmbit.