Normativa interna

Verificació, seguiment, modificació i acreditació de titulacions:

Acords de Consell de Govern:

  • Acord CG/2022/05/14, de 5 de juliol de 2022, del Consell de Govern, pel qual s'aprova el model d'enquestes de l'estudiantat matriculat de treballs final de grau i màster.
  • Acord CG/2020/06/03, del 8 d'octubre de 2020, pel qual s'aprova la planificació de les enquestes d'assignatures i actuació docent, i entre altres, s'aprova la inclusió d'una nova enquesta de compromís social i la realització d’una consulta adreçada a tot l'estudiantat sobre les assignatures, que substitueix les enquestes de docència pel primer quadrimestre del curs 2020/21
  • Acord CPCG/2020/01/02, del 6 de maig de 2020, en el què es confirma la suspensió de les enquestes sobre l'actuació docent i les assignatures pel 2n quadrimestre del curs 2019/20 i es substitueixen per una consulta informativa a tot el professorat i estudiantat
  • Acord CG/2019/03/20, de 24 de maig de 2019, del Consell de Govern pel qual s’aprova la creació del Comitè de Qualitat de la UPC i l’aprovació de les seves funcions i organització
  • Acord CG/2019/04/15 pel qual es revisa el procés d'enquestes a estudiants de la UPC sobre l'actuació docent i les assignatures
  • Acord núm. 34 /2015 del Consell de Govern pel qual s’aprova el model d’enquestes a estudiants de la UPC sobre l’actuació docent i les assignatures