Sol·licitud d'enquestes de serveis i processos de gestió

Objectiu: Aquestes enquestes estan dissenyades per conèixer l'opinió o satisfacció dels diferents serveis que ofereix la universitat.

Col·lectiu a qui va adreçat: A petició de cada unitat / servei

Periodicitat: A petició de cada unitat / servei

Sol·licitud enquesta de serveis:      mostramostra

Les enquestes dissenyades per conèixer l’opinió o satisfacció dels serveis que oferim, s’han d’administrar de manera coordinada per tal d’evitar que un mateix col·lectiu sigui entrevistat reiteradament en un mateix període de temps per diferents agents o responsables de projectes d’estudis que necessiten conèixer la opinió dels seus usuaris.

 

 

 

Adreça de contacte: info.enquestes@upc.edu