Comparteix:

Règim de Dedicació del PDI

El  Règim de dedicació del professorat de la Universitat Politècnica de Catalunya, es un model d'avaluació i seguiment de l'activitat acadèmica del professorat a temps complet, que entre altres objectius, reconeix la qualitat en les diverses tasques que duu a terme el professorat en les vessants de la docència, la recerca i les tasques de gestió.

Per tal d'adaptar-se a la diversitat de figures de professorat existent, aquest model proposa diferenciar-ne tres tipus:

 • nivell_consolidat (catedràtics/catedràtiques d'universitat i catedràtics i catedràtiques contractats/des)
 • nivell_intermedi (professorat titular d'universitat, professorat agregat i catedràtics/catedràtiques d'escola universitària)
 • nivell_inicial (professorat titular d'escola universitària, professorat lector i professorat col·laborador).
   

El model d'avaluació estableix que, amb independència del tipus de professorat al qual es pertany (consolidat, intermedi o inicial), s'ha de tenir en compte les tres vessants, diferenciant els indicadors associats per a cada tipologia de professorat.

Col·lectiu a qui va adreçat:

   Funcionaris de carrera de cossos docents universitaris a temps complet: 

 •     Catedràtic/a d'universitat
 •     Professorat titular d'universitat
 •     Catedràtic/a d'escola universitària
 •     Professorat titular d'escola universitària.

   Personal docent i investigador contractat a temps complet:

 •     Catedràtic/a contractat/ada
 •     Professorat agregat
 •     Professorat col·laborador 
 •     Professorat lector
 •     Professorat visitant laboral (assimilat a lector o col·laborador)
 •     Investigadors vinculats al programa Beatriz Galindo

Periodicitat: Anual

 Informació d'interès:

Informes de resultats de l'avaluació:

Aplicació de gestióhttps://gpaq.upc.edu/RegimDedicacio/ (aquesta aplicació només està operativa durant el període d'avaluació. Podeu consultar els resultats a www.upc.edu/infopdi - apartat "processos d'avaluació") 

Adreça de contacte