Comparteix:

Reconeixement de l'activitat acadèmica del PDI

L’activitat acadèmica de la UPC comprèn la docència, l’estudi, la recerca, el desenvolupament i la innovació, la transferència i la valoració del coneixement, i l’extensió universitària, així com les activitats de direcció i de coordinació que duu a terme el personal docent i investigador per contribuir-hi.

El sistema de punts d'activitat acadèmica és l'eina amb què s'ha dotat la Universitat Politècnica de Catalunya per reconèixer al PDI les activitats acadèmiques que duu a terme.

Tipologia de punts 


  • Punts d'activitat docent (PAD).
  • Punts de Direcció i Coordinació (DiC).
  • Punts de Recerca (PAR).
  • Punts de Transferència i Tecnologia (PATT)

El Personal Docent i Investigador disposa de l’eina InfoPDI per a la consulta de la informació i els indicadors sobre l'activitat docent, de recerca, de direcció i coordinació, i dels processos d’avaluació, així com la valoració de l'estudiantat sobre l'actuació docent del Personal Docent i Investigador.  

Informació relativa a normatives, procediment i calendari: Portal per al PDI

Adreça de contacte Punts PAD i DiC:

Adreça de contacte Punts PAR i PATT: