Enquesta de satisfacció a titulats/ades recents de grau

Objectiu: L’enquesta de satisfacció de les persones titulades recentment recull la seva opinió sobre el procés d’ensenyament-aprenentatge, el suport que han tingut durant els estudis i els resultats d’aquest procés. L’objectiu és que la seva opinió proporcioni informació per a la tria de futurs i futures estudiants i permeti orientar la millora de les titulacions que han cursat per a l’estudiantat actual. AQU Catalunya ha liderat l’elaboració d’un model d’enquesta comú a totes les universitats i que permetrà la comparabilitat entre elles.

Col·lectiu a qui va adreçat: Estudiantat de Grau titulat en l'any acadèmic indicat

Periodicitat: Anual

 

 

 


 

 


* Nota metodològica:
1. En les publicacions penjades al Portal de Dades s'han exclòs les titulacions que han rebut 2 o menys respostes, per tal de garantir la confidencialitat de les mateixes.
2. En cada pestanya de cada informe trobareu una sèrie de filtres amb els que podreu fer les seleccions que considereu per les variables que hi ha disponibles (Tipus Centre, Nom Centre i Nom Titulació). Cada filtre aplica a totes les pestanyes de l’informe a l’hora.

 

 

 


 

Adreça de contacte:  Info.enquestes@upc.edu