Comparteix:

Enquestes de satisfacció

Les enquestes de satisfacció són un instrument que ens ha de permetre conèixer i detectar les necessitats, expectatives, interessos, demandes, opinions o percepcions dels diferents col·lectius que configuren la Universitat, per poder incidir en la millora de la nostra activitat i assegurar una gestió correcta dels serveis que oferim.

La unitat encarregada de gestionar i administrar les enquestes de satisfacció i estudis d’opinió que amb caràcter oficial s’organitzen a la Universitat, així com d’elaborar i difondre els informes de resultats de les mateixes, és el Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat (GPAQ) d’acord amb l’organització i temporització que figura al mapa d’enquestes oficial de la Universitat i de les directrius que emanen dels Òrgans de Govern de la UPC.