Comparteix:

Qualitat de les titulacions

Un dels canvis més importants que ha introduït la reforma dels ensenyaments superiors ha estat l'obligació d'avaluar periòdicament els ensenyaments universitaris amb l'objectiu de rendir comptes a la societat i la consecució de la seva millora continua. 

Per a tot això, cada titulació disposa d’un Sistema de Garantia Interna de la Qualitat (SGIQ) que s'encarrega del seguiment i la supervisió dels resultats i del procés d'aprenentatge de l'estudiantat. El funcionament de l’SGIQ se centra en una sèrie de mecanismes de disseny, aprovació, implementació, seguiment i avaluació que defineixen de manera clara quins són els objectius que es volen assolir i com es tradueixen en indicadors mesurables.