Comparteix:

Notícies

16/10/2018

El passat 2 d'octubre les universitats públiques catalanes ens vam reunir a la Secretaria d'Universitats i Recerca per conèixer el resultat de l'avaluació de l'exercici 2016/curs 2015-16 en base al nou model de Comptabilitat Analítica del Sistema Universitari Català CASUC.

19/10/2018

Trimestralment acomplim amb l'encàrrec de Gerència d'elaborar un informe sobre l'estat de la implantació de l'eFactura.

16/11/2018

El passat 13 de novembre, l’SCG va estar present a la Jornada sobre compra i gestió pública d’energia organitzada pel Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya, CSUC, juntament amb Universitats, Centres de Recerca, Parcs Tecnològics i l’Institut Català de la Salut.

18/12/2018

Nearby Computing es proposa comercialitzar la tecnologia d'orquestració de serveis IoT i 5G que s'ha desenvolupat en projectes de recerca del Barcelona Supercomputing Center, BSC.

18/12/2018

Mitiga Solutions és una spin-off que es proposa comercialitzar un software de predicció d'impacte de catàstrofes atmosfèriques que s'ha desenvolupat en projectes de recerca del Departament de Computer Applications in Science and Engineering, CASE, del Barcelona Supercomputing Center, BSC.

05/03/2019

Elem Biotech comercialitza la tecnologia de simulació i anàlisi de dades per al sector biomèdic i farmacèutic desenvolupada pel Departament Computer Applications in Science and Engineering (CASE) del BSC

05/03/2019

E-Health Technical Solutions és una empresa especialitzada en la implementació de solucions tecnològiques, clíniques i de salut digital relacionades amb l'avaluació i la millora de les limitacions perceptuals de la visió.

05/03/2019

Icaria Medical desenvolupa i comercialitza una tecnologia de mesura de senyals fisiològics que ha sorgit de projectes de recerca del grup d'Instrumentació, Sensors i Interfícies, ISI, de la UPC.