Comparteix:

Ajuts per aprendre idiomes

Ajuts per fer cursos i exàmens d'idiomes de les universitats catalanesAjuts per promoure la formació i l'acreditació de terceres llengües per a l'estudiantat matriculat en estudis de grau en una universitat catalana el curs 2023-2024. Modalitats:

Més informació i sol·licitud 

Ajuts per a la mobilitat MOBINT-MIF 2023-2024

Per a estudiants de grau o màster que compleixin els requisits següents:
  • Estudiar en una universitat catalana i haver obtingut una plaça per fer una estada acadèmica de mobilitat el curs 2023-2024.
  • Tenir un bon expedient (nota mitjana ponderada) i acreditar un nivell B2 d'una de les terceres llengües establertes al sistema universitari de Catalunya (anglès, alemany, francès, italià).
  • En el cas que la llengua de docència no coincideixi amb la que l’estudiantat ha acreditat (de les esmentades anteriorment), ha d’acreditar, a més, un nivell B2 de la llengua de docència, tret que aquesta sigui una de les llengües oficials a Catalunya
  • Import: es concedeix un ajut de 200 € mensuals d’acord amb la durada de l’estada (màxim: 6 mesos).
  • Modalitat A i B: cursar estudis oficials de grau o màster universitari.
  • Modalitat C: cursar qualsevol de les diferents ofertes del grau en Educació Infantil o del grau en Educació Primària, del Programa de millora i innovació en la formació de mestres.
  • Termini de sol·licitud: 15 de setembre de 2023 (14:00 hores). 

Més informació i sol·licitud