Formulari de sol·licitud per fer al vostre centre el Curs de pràctica oral d'anglès de nivell B2

Facilitar l'assoliment de la competència en tercera llengua de l'estudiantat de grau amb una activitat de pràctica oral de l'anglès de nivell B2, inclosa en l'itinerari de programa de llengües i comunicació de les activitats amb reconeixement de crèdits (1 ECTS).

Què oferim als centres
 • Un curs de pràctica d’anglès de nivell B2.
 • Conduït per un English coach.
 • Organitzat per l’SLT i ofert gratuïtament als centres.
 • Subvencionat: l’estudiantat només ha d’abonar 50 euros en concepte de matrícula.
 • 20 hores presencials o telepresencials.
 • 12 sessions de 90 minuts i 1 sessió final de tancament de 120 minuts.
 • Exercicis pràctics per millorar la comprensió i fluïdesa oral i consolidar les habilitats d'expressió de nivell B2.
 • Certificat de la UPC, amb possibilitat de reconeixement d’1 ECTS.
 • Organitzat al centre o campus presencialment si hi ha un mínim de 10 participants.

Què demanem als centres
 • Comunicar que voleu fer una edició d’aquest curs al vostre centre.
 • Fixar-ne el calendari amb l’SLT, dins el curs 2023-2024.
 • Reservar l’aula per dur a terme el curs.
 • Difondre el curs entre l’estudiantat de grau a partir del text informatiu que facilitarà l’SLT.
 • Per fer-lo presencialment, cal un mínim de 10 participants.
 • En cas que hi hagi menys de 10 participants, s’oferirà la modalitat telepresencial, en què s’integraran estudiants de diferents centres.
Formulari
Escriviu una adreça de correu electrònic UPC
Marqueu els períodes en què preferiu fer el curs