Resultats 2011

   Millora de les competències comunicatives Activitats Participants
   Formació de català
   Tallers, kits i sortides d'acollida lingüística i cultural (est. internacional) 18 459
   Cursos de català d'acollida: nivells bàsic i elemental (est. internacional) 31 796
   Cursos de català: nivells intermedi i suficiència (PDI, PAS i estudiantat) 16 207
   Exàmens oficials de català 3 110
   Tests de nivell (PDI, PAS i estudiantat) 76
   Formació d'anglès i pràctica d'idiomes
   Cursos d'anglès modalitat virtual 4 91
   Cursos i tallers d'anglès acadèmic 15 397
   Pràctiques d'anglès en grup 28 460
   Talk 10, servei d'intercanvis lingüístics 8 llengües 56
   Formació en habilitats comunicatives
   Cursos de comunicació eficaç i interculturalitat (PDI, PAS, estudiantat) 22 337
   Cursos de comunicació eficaç virtuals (Argumenta per a PDI i estudiantat) 7 45
   TOTAL 138 3.034     Qualitat de les comunicacions multilingües Encàrrecs Fulls Unitats
     Correccions i traduccions
     Àmbit de gestió (català, castellà i anglès) 3.095
     Àmbit acadèmic (català, castellà i anglès) 3.529
     XII Convocatòria de revisió de tesis en català 25 sol·licituds
     I convocatòria de revisió de material docent en anglès 8 sol·licituds
     Consultes de llengua i terminologia (català, castellà i anglès) 82
     TOTAL 6.624
     Recursos lingüístics
     Nomenclatura multilingüe de la UPC Elaboració i acord Consell de Govern 56/2011
     Tractament del gènere a la UPC Actualització i acord Comissió d'Igualtat d'Oportunitats
     Writer's Toolbox. Bloc de recursos de redacció multilingüe Disseny del bloc i publicació 25 entrades
     20 recomanacions de redacció acadèmica (projecte interuniversitari) Elaboració i publicació
     Guia de redacció científica Elaboració i publicació
     Lèxic d'educació superior / Higher education lexicon 1.267 entrades noves
     Constructor de glossaris d'assignatures Disseny
     Catàleg de recursos terminològics de la Xarxa Vives d'Universitats Coordinació i publicació       Disseny de plans i mesures de promoció lingüística
       Acords d'òrgans de govern sobre llengües 3 acords
       Estatuts de la UPC: articles sobre llengua 5 articles
       Grup de desplegamanent del Pla de llengües de la UPC Constitució i 2 reunions
       Web de serveis i recursos lingüístics de la UPC 110.622 visites
       437.623 pàgines vistes