Resultats 2012

 

   Millora de les competències comunicatives Activitats Participants Accés
   Formació i acreditació d'idiomes
   Cursos d'idiomes (Merit School) 1.185 accés
   Cursos d'anglès modalitat virtual 4 124 accés
   Itineraris guiats d'anglès acadèmic 2 pathways 50 accés
   Pràctiques d'anglès en grup 20 274 accés
   Talk 10, servei d'intercanvis lingüístics 48 parelles 279 inscrits accés
   Proves d'acreditació i diagnòstic d'idiomes 4 proves, 3 centres 373 accés
   Formació i acreditació de català
   Tallers i activitats d'acollida lingüística i cultural 25 1.487 accés
   Cursos de català d'acollida: nivells bàsic i elemental 28 653
   Cursos de català: del nivell intermedi al superior i reforç 15 142 accés
   Exàmens oficials de català 3 convocatòries 61 accés
   Proves de nivell 57 accés
   Formació en habilitats comunicatives
   Cursos de comunicació eficaç en anglès i català 21 200
   Cursos de comunicació eficaç virtuals (Argumenta) 8 56
   TOTAL 173 4.941     Qualitat de les comunicacions multilingües Resultats Accés
     Correccions i traduccions
     Àmbit de gestió i acadèmic (ca, es i en) 5.640 fulls (300 par./full) accés
     Oferta de revisió de material docent en anglès 18 assignatures, 3 unitats accés
     Oferta de traducció de guies docents a l'anglès 6 unitats
     Traducció de denominacions d'assignatures de màster (ca, es i en) 2.335 assignatures
     Recursos lingüístics
     UPCTERM 92.429 termes (total),
     4.873 consultes
     accés
     Nomenclatura multilingüe de la UPC 1.492 termes (total), 68 t. nous
     2.057 consultes
     accés
     Higher Education Lexicon / Lèxic d'educació superior 10.001 termes (total), 1.835 t.nous
     6.016 consultes
     accés
     Llibre d'estil lingüístic de la UPC Publicació al web, cercador
     38 apartats
     accés
     Writer's Toolbox. Bloc de redacció multilingüe 81 entrades, 2.061 visites (total)
     47 entrades noves, 983 visites
     accés
     Nomenclatura multilingüe de la Xarxa Vives d'Universitats Coordinació SLT, 12 universitats
     1.331 termes
     2013
     Catàleg de recursos terminològics de la Xarxa Vives d'Universitats Coordinació SLT i actualització
     9 universitats
     accés
     Lèxic panllatí de desenvenvolupament sostenible de Realiter 517 termes 2013
     Manual d'estil interuniversitari en anglès Elaboració 2013          Disseny de plans i mesures de promoció lingüística Resultats Accés
          Pla de llengües de la UPC
          Plans estratègics
           UPC14, Pla estratègic 2010-14, 3 programes
           PlaVe UPC 2011-2014, 2 programes
           Pla finançament universitats, 4 indicadors
            accés
            accés
            Programes específics Programa d'idiomes de la UPC
            Programa Hola, d'acollida lingüística i cultural
            Programa Queda i practica
            Programa d'aprenentatge de llengua catalana
            Programa d'acreditació del català del PDI
            accés
            accés
            accés
            accés
            accés
            Aliances
            Projecció externa
             8 associacions i 5 grups de treball
             3 comunicacions a congressos internacionals
             3 convenis
              accés
              accés
              accés
              Col·laboració interna Pla de formació del PAS, SDP
              Pla de formació del PDI, ICE
              Formació en competències, Escola Doctorat
              UPC Abroad, Orientation Week, mobilitat, SRI
              Competència, requisits i crèdits idiomes, SGA
              Doc. acadèmica multilingüe, Prisma
              Web institucional multilingüe, SCP
              Sala de Premsa, e-informacions, OMC
              Indicadors lingüístics, GPAQ
              Comunicació
              Web Serveis i recursos lingüístics. Idiomes a la UPC
               129.218 visites, 472.961 pàgines vistes
                 accés
                 Twitter SLT
                  619 tuits, 375 seguidors
                   accés
                   Bloc Espai de treball SLT
                    119 entrades (total), 56 entrades noves
                      accés
                       Materials de difusió
                        8 fullets descarregables
                        10 materials didàctics
                        4 presentacions i 2 vídeos
                          accés
                           accés
                              Atenció de consultes 2.304 consultes ateses (total)
                              2.243 sobre formació i acreditació d'idiomes

                              Resultats de cursos anteriors