Resultats 2013

 

   Millora de les competències comunicatives Activitats Participants Accés
   Formació i acreditació d'idiomes
   Cursos d'idiomes  a través de Merit School 1.570 accés
   Cursos d'idiomes a través d'UniCor Languages 82 accés
   Cursos d'anglès específic en modalitat virtual 24 accés
   Time To Talk: pràctiques d'anglès en grup 46 510 accés
   Talk 10: servei d'intercanvis lingüístics 33 parelles 213 inscrits accés
   Exàmens oficials d'anglès: CLUC 3 convocatòries 196 accés
   Proves B1 i B2 d'anglès i alemany 385 accés
   Formació i acreditació de català
   Tallers i activitats d'acollida lingüística i cultural 54 1.446 accés
   Cursos de català d'acollida: nivells bàsic i elemental 32 237
   Cursos de català: del nivell intermedi al superior i reforç 22 97 accés
   Exàmens oficials de català 2 convocatòries 25 accés
   Formació en habilitats comunicatives
   Cursos de comunicació eficaç en anglès 9 64 accés
   Cursos de comunicació eficaç en català 11 121 accés
   Cursos de comunicació intercultural (cultura xinesa) 2 19 inscrits accés
   Cursos de comunicació eficaç virtuals (Argumenta) 9 182
   TOTAL 223 5.171
   Recursos de formació lingüística
   Com comunicar 7.265 visites, 10.005 pàgines vistes accés
   Class-Talk, fraseologia de la docència universitària 2.351 visites, 8.247 pàgines vistes accés     Qualitat de les comunicacions multilingües Resultats Accés
     Correccions i traduccions
     Documents acadèmics i de gestió (ca, es, en) 2.584 fulls (300 par./full)
     499 encàrrecs
     accés
     Guies docents de centres 2: ETSEIAT (en) i CITM (ca)
     Denominacions d'assignatures de màster i cicles (ca, es, en) 6.784 assignatures
     Recursos d'assessorament lingüístic
     UPC English Style Guide Publicació al web, 9 apartats nous accés
     Llibre d'estil de la UPC 47 apartats, nou model: la resolució
     1.286 cerques
     accés
     UPCTERM (ca, es, en) 93.681 termes (total) 1.252 termes nous, 4 àrees noves, 9.372 cerques accés
     Nomenclatura multilingüe de la UPC (ca, es, en), acord CG 56/2011 1.494 termes (total), 1.680 cerques accés
     Higher Education Lexicon / Lèxic d'educació superior (ca, es, en) 11.478 termes (total), 1477 t. nous
     4.421 cerques
     accés
     Writer's Toolbox. Blog de redacció multilingüe (ca, es, en) 99 entrades (total), 33 de noves 1.206 visites accés
     Nomenclatura multilingüe, Xarxa Vives d'Universitats (ca, es, en) Coordinació, 12 universitats
     1.331 termes
     2013
     Catàleg de recursos terminològics, Xarxa Vives d'Universitats Coordinació SLT i actualització
     9 universitats, 27 recursos UPC-SLT
     accés
     Lèxic panllatí de desenvol. sostenible, Realiter (ca, es, fr, it, pt, ro) 517 termes, 9 organismes 2014          Disseny de plans i mesures de promoció lingüística Resultats Accés
          Pla de llengües de la UPC
          Plans estratègics
           UPC14, Pla estratègic 2010-14: 3 programes
           PlaVe UPC 2011-2014: 2 programes
           Pla finançament universitats: 4 indicadors
            accés
            accés
            Programes específics Programa d'idiomes de la UPC: formació
            Programa d'idiomes de la UPC: acreditació
            Programa Hola, d'acollida lingüística i cultural
            Programa Queda i practica
            Programa d'aprenentatge de llengua catalana
            Programa d'acreditació del català del PDI
            accés
            accés

            accés
            accés
            accés
            accés
            Indicadors lingüístics 15 (14 actualitzats + 1 de nou) accés
            Aliances
            Projecció externa
             8 associacions i 5 grups de treball
             4 convenis i 3 contractes
             8 comunicacions, 3.635 vistes a l'Slideshare

              accés

              accés
              Col·laboració interna Pla de formació del PAS: SDP
              Pla de formació del PDI: ICE
              Formació en competències: Escola Doctorat
              UPC Abroad, Orientation Week, mobilitat: SRI
              Normativa acadèmica idiomes: SGA
              Documentació acadèmica multilingüe: Prisma
              Web institucional multilingüe: SCP
              Sala de Premsa, e-informacions: OMC
              Indicadors lingüístics: GPAQ
              Proves d'idiomes, acreditació B2.2: centres
              Comunicació
              Web Serveis i recursos lingüístics. Idiomes a la UPC
               195.515 visites, 571.276 pàgines vistes
                 accés
                 Twitter SLT
                  1.317 tuits (total), 577 seguidors
                   accés
                   Blog Espai de treball SLT
                    178 entrades (total), 59 entrades noves
                      accés
                       Blog d'acollida lingüística i cultural d'Intercat Activació març de 2013, 4 entrades accés
                       Materials de difusió
                        8 fullets i material Programa idiomes UPC
                        2 vídeos, 51 notes de premsa
                          accés
                           accés
                              Atenció de consultes 3.444 consultes a les bústies de correu accés

                              Resultats de cursos anteriors