Resultats 2014

 

Millora de les competències comunicatives

   Activitats Participants  Accés
   Formació i acreditació d'idiomes
   Cursos del Programa d'idiomes de la UPC A través de Merit School 1.847 accés
   A través d'UniCor Languages 87 accés
   Ajuts del Programa d'idiomes de la UPC 52 ajuts atorgats 156 accés
   Cursos virtuals d'espanyol Disseny itineraris A1 i A2 5 accés
   Time To Talk: pràctiques d'anglès en grup 52 440 accés
   Talk 10: servei d'intercanvis lingüístics 34 parelles 213 accés
   Exàmens d'anglès CLUC-ACLES 3 convocatòries 235 accés
   Proves d'anglès per al PAS
   4
   4 accés
   Formació i acreditació de català
   Tallers d'acollida lingüística i cultural 18 Just Arrived
   12 sortides culturals
   1.014 accés
   Cursos de català d'acollida: bàsic i elemental 26 114
   Cursos de català: d'intermedi al superior 25 45 accés
   Exàmens oficials de català 2 convocatòries 37 accés
   Formació en comunicació eficaç
   Cursos de comunicació en anglès i català 10 cursos virtuals Argumenta
   1 Presenting in English
   2 taller de multilingüisme
   200 accés
   TOTAL 4.397
   Recursos sobre acreditació
   Campanya Estudiant de 1r: acredita el B2 Creació d'una pàgina web 
   En col·laboració amb SGA, Prisma, SCI
   4.419 destinataris
   1.614 proves en línia
   451 certificats presentats
   accés
   Atenció de consultes 3.786 consultes
   Ajuts MEC per a idiomes Erasmus 474 sol·licituds acceptades 778 sol·licituds
   Valoració de certificats 20 ETSTCCPB
   Recursos de formació lingüística
   Com comunicar Mòdul d'anglès i pàgina inicial nous
   7.246 sessions, 4.475 usuaris, 14.781 pàgines vistes
   accés
   Class-Talk, fraseologia de la docència universitària 3.179 sessions, 2.189 usuaris, 11.990 pàgines vistes accés

    

   Qualitat de les comunicacions multilingües

     Resultats Accés
     MERLÍ! Manual d'estil i recursos lingüístics
     Pàgines web MERLÍ! 3 apartats –Recursos de redacció, Writing resources, Terminologia i 9 subapartats
     1.393 consultes
     accés
     Vídeos MERLÍ! Disseny de 5 vídeos accés
     UPCTERM (ca, es, en) 93.868 termes total,  200 termes nous,  4.549 consultes accés
     Nomenclatura multilingüe de la UPC (ca, es, en) Aprovació CG 212/2014
     1.619 denominacions, 2.404 consultes
     accés
     Lèxic d'educació superior (ca, es, en) 11.693 termes total,  1.834 termes nous, 1 àrea nova: mobilitat, 5.840 consultes accés
     Writer's Toolbox. Blog (ca, es, en) 121 entrades total, 22 entrades noves 
     776 sessions, 522 usuaris, 1.680 pàgines vistes
     accés
     Nomenclatura multilingüe XVU (ca, es, en) 12 universitats de la Xarxa Vives 
     1.433 termes total
     2016
     Catàleg de recursos terminològics XVU 9 universitats de la Xarxa Vives
     Actualització: 27 recursos UPC-SLT
     accés
     Lèxic panllatí de desenvol. sostenible, Realiter (ca, es, fr, it, pt, ro) 9 organismes internacionals de la xarxa Realiter 
     517 termes total
     2014
     Multidiccionari, XVU 4 universitats de la Xarxa Vives
     22.514 termes total, 7 àrees temàtiques
     Portal de recursos de redacció, Publica! 21 apartats amb enllaços a 121 recursos
     En col·laboració amb l'SBPA
     accés
     Tallers de redacció de documents UPC
     Tallers de redacció en català 3 tallers per al Pla de formació del PAS (SDP)
     1 taller per al PDI
     25 participants
     Tallers de redacció en anglès 1 taller per al Pla de formació del PAS (SDP)
     1 taller per al PDI
     23 participants
     Traduccions i correccions
     Documents acadèmics i de gestió (ca, es, en) 2.463 fulls (300 par./full)
     673 encàrrecs
     accés
     Consultes lingüístiques 78 consultes ateses

      

     Disseny de plans i mesures de promoció lingüística

          Resultats Accés
          Pla de llengües de la UPC
          Programes

          Pla de llengües de la UPC

          Programa d'idiomes de la UPC

          Programa Hola, d'acollida lingüística i cultural

          Programa d'aprenentatge de llengua catalana

          accés

          accés

          accés

          accés

          Indicadors lingüístics 16 indicadors
          4 indicadors del Pla de finançament d'universitats
          accés
          Aliances
          Projecció externa
           8 associacions i 5 grups de treball
           4 convenis i 3 contractes
           8 comunicacions, 3.635 vistes a l'Slideshare
            accés

            accés
            Col·laboració interna Pla de formació del PAS: SDP
            Pla de formació del PDI: ICE
            Formació en competències: Escola Doctorat
            UPC Abroad, Orientation Week, mobilitat: SRI
            Normativa acadèmica idiomes: SGA
            Documentació acadèmica multilingüe: Prisma
            Web institucional multilingüe: SCP
            Sala de Premsa, e-informacions: OMC
            Indicadors lingüístics: GPAQ
            Proves de nivell: centres
            Comunicació
            Web Serveis i recursos lingüístics. Idiomes UPC
             237.025 sessions, 159.872 usuaris, 615.373 p. vistes
               accés
               Twitter SLT
                2.357 tuits (total), 899 seguidors
                 accés
                 Concurs Es busca tuit! #StJordiUPC 407 tuits hi han participat accés
                 Concurs Es busca tuit! #CiènciaUPC 317 tuits hi han participat accés
                 Blog Espai de treball SLT
                  178 entrades (total)
                    accés
                     Blog d'acollida lingüística i cultural d'Intercat 9 entrades (total) accés
                     Materials de difusió
                      5 vídeos
                        accés


                           Resultats de cursos anteriors