Comparteix:

Altres proves diagnòstiques


Coneixements d'anglès de l'estudiantat de 1r curs de la FIB per nivells
Nivell MECR Nombre d'estudiants %
2012-2013

51% participació
(166 de 320 convocats)
A1
A2
B1.1
B1.2
B2.1
B2.2
C1.1
4
22
31
44
36
21
8
2,41
13,25
18,67
26,51
21,69
12,65
4,82
 • Un 17,47 % de l'estudiantat ja té un nivell igual o superior al B2.2 per acreditar la competència en una tercera llengua als estudis de grau
 • A un 21,69 % li falta 1 nivell (aprox. 100 h de classe); a un 25,51 %, 2 nivells; i a un 18,67 %, 3 nivells.
 • Un 13,25 % té un nivell A2.
Font: prova diagnòstica de nivell d'anglès feta per l'SLT a través de Merit School (setembre de 2012)


  Coneixements d'anglès de l'estudiantat de l'ETSEIB per nivells
  Elemental Intermedi baix Intermedi mitjà Intermedi alt Avançat
  2008-2009

  753 respostes
  Tots els cursos
  6 % 11,8 % 40,2 % 31,9 % 8,9 %
  Fonts: accés a l'informe del nivell de coneixements d'anglès a l'ETSEIB


  Títols d'anglès declarats per l'estudiantat de l'ETSEIB
  Firts Certificate in English Certificate in Advanced English
  2008-2009

  753 respostes
  Tots els cursos
  31,3 % 8,6 %
  Fonts: accés a l'informe del nivell de coneixements d'anglès a l'ETSEIB