Glossari de termes de la gestió de la recerca i la innovació

 

Glossari de termes de la gestió de la recerca i la innovació

Generalitat de Catalunya. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca.
Barcelona. 2009.

Accés al glossari
Llengües: català, castellà, anglès
Nombre d'entrades: 382, amb definicions