Skip to content

You are here: Home / Courses and certificates / Learn Catalan / Training and accreditation of academic staff

Training and accreditation of academic staff

Acredita el nivell de suficiència

 

El Programa d'acreditació de català del PDI dona suport al Decret 128/2010 de la Generalitat de Catalunya i a l'Acord 154/2011 del Consell de Govern de la UPC, que estableixen el requisit del nivell de suficiència (C1) en els processos de selecció i accés del professorat.

   • Potser ja tens el certificat del nivell de suficiència
    Per exemple, si has cursat la matèria de llengua catalana en la totalitat dels estudis d'EGB i BUP a Catalunya a partir del curs 1978-1979, pots anar a buscar el certificat al teu institut públic de referència. Consulta la taula amb els certificats equivalents.
   • Si creus que tens el nivell, pots presentar-te per lliure a l'examen oficial
    Fes la prova de nivell i inscriu-te al desembre 2022 a la propera convocatòria d'examen de l'11 de febrer de 2023 per obtenir el certificat oficial. Informa't sobre l'examen.
   • Si només et cal completar la formació per assolir el nivell C1, pots fer un curs
    Presenta el certificat de nivell B2 o del primer mòdul del curs del nivell C1 (C1.1) o fes una prova de nivell per accedir-hi. Consulta les opcions.
   • Si estàs en un nivell inicial, t'oferim l'itinerari complet
    Pots inscriure't a cursos virtuals des del nivell bàsic o pots fer ús lliure de Parla.cat amb 1 h de tutoria. Consulta tots els cursos.

    Vols fer la prova de nivell?

 

CURSOS DE CATALÀ

 

 

EXÀMENS D'ACREDITACIÓ DE CATALÀ

 

Certificat de nivell de suficiència de llengua catalana per al personal docent i investigador (C1)
  • És oficial a tots els efectes. Està homologat amb els de la Generalitat de Catalunya i permet acreditar els coneixements de català per a la funció pública (DOGC 5511 i DOGC 5610).
  • Examen organitzat per les universitats catalanes, CIFALC. Model d'examen.
  • L'SLT organitza anualment dues convocatòries d'exàmens oficials a la UPC, cada febrer i juny. El proper curs 2022-2023 també n'organitza una extraordinària, el desembre de 2022. Més informació i inscripció.
  • La UPC n'expedeix el certificat oficial.
  • Preu: cal abonar els drets d'examen (50 € PDI UPC).

Si et vols presentar per lliure, t'oferim aquestes opcions gratuïtes:

A petició de la Universitat, es poden convocar avaluacions de coneixements (proves específiques o que certifiquin la superació de cursos), si cal reforçar les dues convocatòries oficials d’exàmens programades anualment.