Amèrica Llatina

 

  • Àmbit de la convocatòria

Universitats d'Amèrica Llatina que tenen convenis vigents amb centres UPC, permetent l'intercanvi d'estudiants.


  • Modalitats d’intercanvi

Assignatures, i/o TFC o PFC, o TFG, o PFM, o TFG+màster.

  • Exempció de matrícula en el centre de destí

Sí.
  • Suport econòmic

Per a més detalls, consulta l'apartat promocional "Mou-te" disponible en aquest web.

 

 

  • Sol·licituds d’una plaça per marxar

Mitjançant la e-secretaria.
  • Terminis per a la presentació de sol·licituds

Específics de cada escola.