Comparteix:

Informació de beques i ajuts, i Coordinació dels programes de mobilitat internacional UPC


Informació i gestió d’ajuts i beques de mobilitat

 

Servei de Gestió Acadèmica UPC

Campus Nord - Edifi ci Vèrtex

Plaça Eusebi Güell, 6

08034 Barcelona

www.upc.edu/sga

@: sga.mobilitat@upc.edu

 

 

Coordinació dels programes de mobilitat internacional de la UPC

Gabinet de Relacions Internacionals i Empresa de la UPC

@: mob.int@upc.edu