Vés al contingut (premeu Retorn)

Intermedi 2. Coneixement de la normativa i l'expressió escrita

Si t'interessa... Conèixer les estructures gramaticals per expressar-te amb una fluïdesa suficient i una pronunciació prou clara. Ampliar el vocabulari. Preparar-te per obtenir el certificat de nivell intermedi. [+ info]


Destinataris Membres de la UPC i persones externes a laUPC
Dates 31 d'octubre de 2017 - 10 de febrer de 2018
Durada i modalitat

Oferim un servei individualitzat que consta d'una programació ajustada, un suport tutoritzat (tutories a demanda) i una avaluació final de superació de nivell d'aprenentatge virtual guiat amb curs Parla.cat.


  • 75 h d'aprenentatge virtual guiat amb curs Parla.cat
  • 10 setmanes
És important poder dedicar entre 4 i 5 h de feina setmanals.
Tutor Montse Riera
Sessió de presentació del curs

Dimarts 31 d'octubre, de 14 a 15.30 h

Lloc: Edifici Vèrtex, Campus Nord, UPC

Examen oficial 10 de febrer de 2018 (examen oficial)
Requisit Tenir el nivell elemental o sol·licitar una prova de nivell
Crèdits 2,5 crèdits de lliure elecció, per a estudiants de mobilitat (a reconèixer en la universitat d'origen) 3 ECTS per a estudiants de mobilitat (a reconèixer en la universitat d'origen)
Equivalència de nivell Nivell B2 del Marc europeu comú de referència
Certificació

Certificat oficial de nivell intermedi de llengua catalana: en superar l'examen oficial de la CIFALC. Cal haver fet un mínim 80% de lliuraments dels textos escrits del curs per poder-s’hi presentar

Preu UPC: 20 € (PDI gratuït)
UPC Alumni Premium: 90 €
Externs: 150 €
Pagament 1. El pagament del curs s'ha de fer mitjançant un ingrés al compte corrent de "la Caixa": 
IBAN: ES40 2100 3648 9922 0004 1684 / BIC: CAIXESBB. S'ha d'especificar: nom i cognoms, SLT i el nom del curs al qual es fa la inscripció.

2. S'ha d'enviar el comprovant de l'ingrés per correu electrònic a l'adreça cursos.slt@upc.edu com a màxim 2 dies abans de l’inici del curs.

3. Si no s’envia el comprovant de pagament, l’SLT es reserva el dret d'anul·lar la inscripció.
Codi   14-17/18
Inscripció Formulari d'inscripció

Codi: 14 -17/18    Inici: 31 d'octubre de 2017 - 6 de febrer de 2018

Activitat Dates de les sessions presencials (dijous): Horari: Lloc: Professorat

Elemental 1
· 1 sessió presencial introductòria (1 h)

· 6 sessions (1'5 h), incloent-hi test final
· Formació virtual

31 octubre (sessió inicial),
14, 28 novembre
12 desembre,
9, 23 gener,  
8 febrer (repàs)
De 13.30 a 15 h
Edifici Vèrtex

 

Montse

Riera