Comparteix:

Suficiència 1. Aprofundiment en la normativa i l'expressió escrita i oral

Si t'interessa... Consolidar la normativa del català i conèixer-ne les principals excepcions. Expressar-te oralment i per escrit utilitzant estructures diverses i complexes i un repertori lèxic ampli. Preparar-te per obtenir el certificat de nivell de suficiència.

 Informació general

Es considerarà completada la inscripció al curs quan s'hagi fet una prova de nivell obligatòria.Aquesta prova de nivell no serà obligatòria si s'ha superat un curs anterior o bé s'aporta el certificat corresponent.
Destinataris Estudiants i PDI de centres propis i PTGAS de la UPC.
Membres UPC Alumni, Grup UPC, entitats vinculades de recerca i centres adscrits.
Durada i modalitat

Curs telepresencial amb avaluació contínua

 

Total: 75 h 

  • 57 h d'aprenentatge virtual amb curs Parla.cat
  • 18 h de sessions telepresencials de grup amb tutoria
  • 12 setmanes
És important poder dedicar entre 4 i 5 h de feina setmanals. Aquest curs continua amb el curs de Suficiència 2.
Requisit

Tenir el nivell Intermedi 2. Per sol·licitar una prova de nivell, cal escriure un correu a demana.slt@upc.edu.

Crèdits 3 ECTS per a estudiantat de mobilitat (a reconèixer en la universitat d'origen).
Equivalència de nivell Nivell C1.1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües.
Certificació

1. Certificat d'assistència: 70% d’assistència + 65 de puntuació mitjana en les activitats Parla.cat i 80% lliuraments de tasques escrites/orals.


2. Certificat d’aprofitament: 70% d’assistència + 65 de puntuació mitjana en les activitats Parla.cat i 80% lliuraments de tasques escrites/orals + superació examen final.

Preu
  • Estudiants de centres propis: 140 €.
  • PTGAS de la UPC: gratuït.
  • PDI de centres propis de la UPC: gratuït.
  • UPC Alumni, Grup UPC, entitats vinculades de recerca i centres adscrits: 250 €.
Pagament 1. El pagament del curs s'ha de fer mitjançant un ingrés al compte corrent de "la Caixa":
IBAN: ES40 2100 3648 9922 0004 1684 / BIC: CAIXESBB. S'ha d'especificar: nom i cognoms, SLT i el nom del curs al qual es fa la inscripció.

2. S'ha d'enviar el comprovant de l'ingrés per correu electrònic a l'adreça demana.slt@upc.edu com a màxim 2 dies abans de l’inici del curs.

3. Si no s’envia el comprovant de pagament, l’SLT es reserva el dret d'anul·lar la inscripció.
Inscripció

Formulari d'inscripció

Es considerarà completada la inscripció al curs quan s'hagi fet una prova de nivell obligatòria.

Aquesta prova de nivell no serà obligatòria si s'ha superat un curs anterior o bé s'aporta el certificat corresponent.

Curs 2023-2024

Semestre primavera - estiu 2024

Codi: 80-23/24. Inici: 4 de juny de 2024 - Final: 1 d'octubre de 2024  CURS D'ESTIU

Activitat Sessions
Professorat

Suficiència 1 telepresencial
· 1 sessió introductòria (1 h)

· 11 sessions (1'5 h), amb prova final

Dimarts, de 13 a 14.30 h

 4 juny (presentació curs)

11, 18, 25 juny

2, 9, 16, 23 juliol 

3, 10, 17 setembre (24/09: festiu)

1 octubre: examen final

Helena Borrell

Codi: 58-23/24. Inici: 27 de febrer de 2024 - Final: 28 de maig de 2024

Activitat Sessions
Professorat

Suficiència 1 telepresencial
· 1 sessió introductòria (1 h)

· 11 sessions (1'5 h), amb prova final

Dimarts, de 13 h a 14.30 h

 

27 de febrer (sessió compartida amb altres cursos)

12, 19 de març

2, 9, 16, 23, 30 d'abril

7, 14, 21 de maig

28 de maig: examen final

Helena Borrell

Codi: 59-23/24. Inici: 27 de febrer de 2024 - Final: 28 de maig de 2024

Activitat Sessions
Professorat

Suficiència 1 telepresencial
· 1 sessió introductòria (1 h)

· 11 sessions (1'5 h), amb prova final

Dimarts, de 15 a 16.30 h

 

27 de febrer (sessió compartida amb el nivell C1.2)

12, 19 de març

2, 9, 16, 23, 30 d'abril

7, 14, 21 de maig

28 de maig: examen final

Judit Canalias