Comparteix:

Exàmens i certificats oficials de català

 

Exàmens oficials de català a la UPC - CIFALC

Aquests exàmens de llengua catalana serveixen per obtenir un certificat oficial que acredita els nivells A2 a C2 del MECR del Consell d'Europa.

 

Reconeixement de crèdits per cursos i certificats de català

Crèdits ECTS

Pots consultar tota la informació a l'apartat 8.4 del document Procediments administratius i de gestió econòmica vinculats a la NAGRAMA:

  • Les persones que han cursat la secundària en una comunitat en què el català no és llengua oficial poden obtenir reconeixement de crèdits ECTS per cursos i certificats de català.
  • Les persones que han cursat la secundària en comunitats en què el català és llengua oficial poden reconèixer crèdits per al certificat de nivell superior de català (C2 del Marc Europeu Comú de Referència, MECR).
  • Amb els certificats de cursos, amb certificat oficial de les universitats catalanes, CPNL, EOI i IOC, per cada 25 hores de formació superada es pot obtenir 1 ECTS. 
  • Els certificats de superació d’exàmens inclosos a la taula es reconeixen amb 4 ECTS.
  • Es poden reconèixer un màxim de 6 ECTS per idiomes.

 

Taula de certificats de cursos i exàmens de català reconeguts a la UPC
Cursos UPC Certificats UPC / CIFALC oficials Nivell del MECR Nre. crèdits ECTS
Bàsic 1 A2.1 2
Bàsic 2 A2.1 2
Bàsic 3 Nivell bàsic A2.2 (A2) 2
Elemental 1 B1.1 3
Elemental 2 Nivell elemental B1.2 (B1) 3
Intermedi 1 B2.1 3
Intermedi 2

Nivell intermedi (intern)

Nivell intermedi CIFALC B2

B2.2 (B2)

3 curs

4 certificat oficial de català

Suficiència 1 C1.1 3 curs
Suficiència 2

Nivell de suficiència CIFALC

C1.2 (C1) 4 certificat oficial de català
Superior

Nivell superior CIFALC

C2 4 certificat oficial de català

Taula de certificats amb validesa oficial, decrets i acords UPC