Organització Arxiu Rectorat (2007- )

El projecte té com a objectiu organitzar l’Arxiu del Rectorat per tal d’assegurar la preservació i facilitar l’accés i l'ús de la informació que es produeix al rectorat, provinent dels òrgans de govern de la universitat.
El projecte de digitalització de la documentació de la Secretaria General pretèn disposar d'un sistema d'emmagatzematge de la documentació electrònica, definir els procediments de la gestió d'un arxiu digital, i assolir una gestió única de l'arxiu físic i digital.