Enginy20: 6è Pla Estratègic del Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius

 Aquest mes de desembre es presenta Enginy20 el 6è Pla Estratègic del Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius per al període 2015-2020.

En aquest Pla exposem la nostra missió, visió i valors i també les accions clau que portarem a terme dins de cada un dels eixos estratègics.

 

Missió:

 • Som un servei que gestiona les biblioteques i els serveis bibliotecaris de la Universitat que incideix en la millora de la docència que els estudiants i professors realitzen en les aules i en la xarxa.
 • Som un servei que gestiona la informació i les publicacions acadèmiques que dóna suport als inves- tigadors en els diferents processos documentals. Difonem i publiquem els resultats dels investigadors de la Universitat en un món obert.
 • Som un servei que dóna suport a la gestió documental de la Universitat i als reptes en un entorn digital.

Visió:

 • Aconseguir ser un servei imprescindible per a l’estudi i la recerca dels nostres usuaris.
 • Aconseguir que la biblioteca sigui realment la casa oberta dels estudiants.
 • Aconseguir que els investigadors tinguin la millor i la més actualitzada informació científica pels seus treballs i projectes de recerca.
 • Aconseguir ser editors i difusors dels resultats acadèmics de la UPC.
 • Aconseguir que la documentació de l’administració i del govern de la Universitat estigui plenament organitzada i accessible en format digital.

Valors:

 • Autoexigència: ens esforcem i ens impliquem per assolir els reptes que se’ns plantegen.
 • Polivalència: som professionals amb capacitat de portar a terme diferents activitats dins les nostres funcions.
 • Qualitat: orientem els nostres serveis envers les demandes i necessitats de la comunitat universitària a la qual donem servei.
 • Innovació: millorem els serveis de manera constant, fent un ús intensiu de les TIC i creant valor.
 • Accés obert: facilitem el lliure accés al coneixement obert a Internet.
 • Responsabilitat: gestionem i administrem els recursos que la Universitat ens facilita de forma rigorosa i planificada.
 • Professionalitat: som experts en la gestió de la documentació, la informació i les publicacions acadèmiques i científiques de les arees temàtiques de la UPC.
 • Col·laboració: treballem en projectes en què participen professionals d’altres serveis o unitats de dins i fora de la UPC.
 • Transparència: establim una relació de confiança envers la Universitat i la societat informant-los de les nostres actuacions i retent-ne comptes.

 

 L'Eix estratègic F d'Enginy20 està destinat a la "Millora dels Arxius". Per a més informació clica aquí.