Vés al contingut (premeu Retorn)

Associació d’Arxivers-Gestors de Documents de Catalunya: Manifest en defensa dels drets fonamentals i de les institucions de Catalunya


Els últims dies estem assistint a una evident conculcació dels drets a la informació i llibertat d’expressió a Catalunya. Agents d’un cos militar han dut a terme notificacions i identificacions a seus de mitjans de comunicació, s’han tancat webs institucionals, s’ha impedit que es distribuïssin per correu revistes d’entitats privades, s’han requisat cartells i altres publicacions a particulars i, tot just avui, s’ha produït la detenció de diversos alts càrrecs i treballadors de la Generalitat i el registre, sense comunicar l’ordre judicial corresponent, als sistemes d’informació de diversos Departaments i agències públiques. Tot plegat, per intentar impedir que s’informi, es debati i es dugui a terme un referèndum, propòsit que ni tan sols recull el Codi Penal espanyol, aprovat per la majoria absoluta del Parlament.

Davant d’aquests fets, l’Associació d’Arxivers-Gestors de Documents de Catalunya vol expressar les següents consideracions:

En primer lloc, mostrar tot el nostre suport als mitjans de comunicació i entitats privades que han patit aquestes situacions més pròpies d’un estat d’excepció que no pas d’una democràcia consolidada. Així mateix, pronunciar la nostra més absoluta condemna davant de les nombroses actuacions de registre i decomís policials dutes a terme sense respectar els mínims drets fonamentals.

En segon lloc, instar als professionals del Sistema d’Arxius de Catalunya perquè, en la mesura de les seves possibilitats, responsabilitats i àmbits d’actuació, documentin proactivament el moment actual. Fem, en aquest sentit, una doble crida per tal de generar evidències autèntiques i fiables que garanteixin una exhaustiva rendició de comptes: 

a) D’una banda, als arxius centrals dels Departaments afectats perquè iniciïn tan aviat com sigui possible una auditoria de gestió documental per tal de conèixer l’abast sobre a quin tipus d’informació s’ha accedit i quins expedients i documents han estat copiats o sostrets dels sistemes d’informació. És, justament, en ocasions gravíssimes com aquesta que es demostra com són d’imprescindibles els elements (quadres d’accés i seguretat, catàlegs d’expedients, quadres de classificació, etc) amb què gràcies al correcte tractament arxivístic es dota de seguretat i integritat la governança de la informació de les administracions públiques.

b) De l'altra, als arxius municipals i comarcals perquè, tot cercant la màxima participació cívica, aportin la seva expertesa per ajudar a preservar tots els testimonis documentals (analògics i sobretot digitals) que la gent, a peu de carrer, està generant davant les actuacions irregulars de les forces de seguretat. Gravacions i piulades, perquè tinguin valor probatori, han d'evidenciar el seu caràcter autèntic i íntegre. Es poden seguir, per exemple, les recomanacions de Witness, una ONG formada per periodistes, activistes i arxivers, que dóna suport a la documentació de violacions dels Drets Humans arreu del món.

En tercer lloc, recordar al conjunt de la ciutadania que davant les dificultats d’exercir el dret a la informació trobarà en els arxius, com a centres encarregats del disseny dels sistemes de gestió documental de les administracions, unes institucions de confiança al seu servei que faciliten l’accés a dades i documents fiables, autèntics i contextualitzats, d’acord amb la legalitat emanada pel Parlament de Catalunya.
 
Barcelona, 20 de setembre de 2017