Vés al contingut (premeu Retorn)

Dades Estadístiques i de Gestió

Les Dades Estadístiques i de Gestió és un recull estadístic que reflexa l'activitat de la universitat en tots els seus vessants: activitat docent, recerca, transferència de tecnologia, personal i gestió durant l'any acadèmic de forma que ens permet conèixer la situació actual i planificar accions i actuacions futures.

La informació que es recull al Dades Estadístiques i de Gestió, amb la seva informació històrica,  es pot consultar en tres nivells d'anàlisi diferent: