Catàleg d'indicadors

El catàleg d’indicadors és un instrument pensat per facilitar la comprensió i l’anàlisi dels indicadors més significatius de la nostra activitat. El catàleg està normalitzat en un format de fitxes en la que, per a cada indicador es facilita, entre altres informacions, la seva descripció, les principals característiques (periodicitat, dates d’extracció i de disponibilitat, la font, el responsable de gestió, d’obtenció de l’indicador...), la seva formulació, i tota aquella altra informació que contribueixi a l’objectiu pel que ha estat dissenyat.