Comparteix:

Referents externs

Uneix és el sistema d'informació d'Universitats i Recerca de Catalunya, que recull dades de les universitats catalanes.

Aquest portal d'informació té com a objectius: 

  • Disposar d’informació fiable necessària per a l’estudi per a planificació, programació i presa de decisions, per avaluar resultats i millorar la qualitat del sistema universitari català
  • Aprofundir en la transparència i rendició de comptes a la societat
  • Compartir informació i enfortir la cooperació en el marc del sistema universitari català

 

EUC

 

L’EUC és un web on es pot cercar informació sobre la qualitat de tots els estudis oficials que s’imparteixen a les universitats i als centres d’ensenyaments artístics superiors de Catalunya.

L' objectiu és ajudar a prendre una decisió sobre la titulació a cursar oferint informació dels indicadors de la qualitat de la mateixa.

Que trobaràs a l'EUC:

  • Els segells que indiquen el grau de qualitat del títol

  • Els indicadors per a cada titulació sobre inserció laboral, satisfacció, accés i matrícula, abandonament, etc.

  • Els resultats i els informes dels processos d’avaluació.

 

La Universidad española en cifras

CRUE

Crue Universidades Españolas, constituida en el año 1994, es una asociación sin ánimo de lucro formada por un total de 76 universidades españolas: 50 públicas y 26 privadas. Periódicamente elabora distintos estudios e informes, de diversas temáticas, en beneficio del Sistema Universitario Español. Entre ellos, cabe destacar "La Universidad española en cifras" que proporciona los principales datos y cifras del Sistema Universitario Español, dando una respuesta al compromiso institucional de transparencia y rendición de cuentas a la sociedad española.

La universidad en cifras
 

Calidad de la formación universitaria: Información para la toma de decisiones

 

Aquesta publicació, fruit del treball d'un equip acadèmic i tècnic de diferents universitats membres de CINDA; intenta donar resposta a la necessitat de disposar d'un conjunt d'indicadors de qualitat de la docència que sigui d'utilitat a la gestió de la docència a nivell institucional i que, a la vegada, siguin comparables amb el major nombre d'institucions possible.