Dades estadístiques i de gestió

Els diferents indicadors i dades estadístiques que es generen a la UPC es recullen a través del "Portal d'Indicadors i Dades Estadístiques de la UPC", que d'una forma accessible, reflecteixen les activitats en els àmbits de la docència, de la recerca,  de personal, de l’economia, dels serveis i de la gestió que es porten a terme a la UPC.

Aquesta informació té el valor d'actualitzar-se constantment a mida que es va obtenint, representant una radiografia exacta, sistematitzada i rigorosa de totes aquelles dades que sumades són, en el fons, la mateixa UPC; de manera que , fet l'exercici de recórrer els diferents volums d'anys anteriors, es constata que la nostra institució és un ens en continua evolució i progrés.

Al mateix temps és una forma d'acomplir amb el compromís que la Universitat ha adquirit de retre comptes a la societat com a institució de caràcter públic que és. Tota aquesta informació estructurada i concreta implica també disposar d'una eina més per la gestió, que planifica les línies que han de guiar el nostre futur.