Quadres de comandament d'indicadors en format Business Intelligence

Polítiques transversals
                    Indicadors d'Internacionalització               

           

                                                                            

Personal
       Indicadors de personal                                                      

   

Nota: El terme Business Intelligence (BI) fa referència a l'ús d'estratègies i eines que serveixen per transformar informació en coneixement, amb l'objectiu de millorar el procés de presa de decisions.