Comparteix:

Programa de carrera horitzontal del professorat associat

El Conveni col·lectiu per al personal docent i investigador de les universitats públiques catalanes va establir el tipus retributiu per al professorat associat bàsic facultant a les universitats, prèvia negociació amb el seu comitè d’empresa, per determinar altres tipus retributius, fins a un màxim de quatre, així com les condicions d’accés a aquests.

Col·lectiu a qui va adreçat:

  • Professor associat amb contracte laboral a temps parcial de tipus retributiu bàsic i de tipus 2

Periodicitat: anual

Informació d'interès:

Adreça de contacteinfo.promocio@upc.edu