Comparteix:

Programa d'estabilització del PDI

L' objectiu d'aquesta convocatòria és regular el procediment pel qual la Universitat determina noves places de professorat permanent que seran objecte de futures convocatòries. Per assolir aquest objectiu, que es planteja en el marc de la política de planificació global de la UPC, es valoren les sol·licituds que tinguin mèrits de docència i de recerca suficients d'acord amb els criteris establerts.

Col·lectiu a qui va adreçat:

  • Professor lector
  • Personal Investigador Ramón i Cajal
  • Personal Investigador Beatriz Galindo
  • Professorat visitant 

d'acord amb els requisits que s'especifiquen a la normativa del programa . 

Periodicitat: bianual

Informació d'interès:

Adreça de contactePUC - Personal