Comparteix:

Programa de promoció del PDI

El Programa de Càtedres de la UPC regula el procediment pel qual la Universitat determina les noves places de catedràtic/a  que seran objecte de futures convocatòries en aquelles àrees de coneixement  en la que l'existència de professors/res amb mèrits especialment destacats així ho facin convenient.

Col·lectiu a qui va adreçat:

  • Titulars d'Universitat i Catedràtics o Catedràtiques d'Escola Universitària
  • Agregats o Agregades
  • Directors o Directores d'Investigació 

Informació relativa a normativa, procediment i calendariPortal per al PDI

Adreça de contacte: