Curs 2016-17

Resultats de l'enquesta de satisfacció als titulats del curs 2016-17 (des de aquesta edició la gestiona AQU, el GPAQ les analitza)