Comparteix:

Enquestes als ocupadors

Objectiu: Valorar l'ajustament de la formació dels graduats, especialment pel que fa a les competències relacionades amb el treball dins una organització (employability skills), assegurant que l'opinió dels ocupadors és representativa del teixit en el qual s'insereixen el conjunt de persones titulades

Aquesta enquesta la realitza AQU Catalunya.

Col·lectiu a qui va adreçat: Ocupadors/res

Periodicitat: Sense determinar

 

Accés a webs/documents:

 

Adreça de contacte:  Info.enquestes@upc.edu