Comparteix:

Estadístiques i indicadors

Cada any la UPC presenta el conjunt de les dades de la Universitat que, d'una forma accessible, reflecteixen les activitats en els àmbits de la docència, de la recerca,  de personal, de l’economia, dels serveis i de la gestió que es porten a terme a la Universitat.

L' objectiu últim que es persegueix és que tant la mateixa comunitat universitària com la societat en general puguin analitzar l'ampli volum d'activitats de la Universitat des de diferents perspectives, perquè es tracta, en definitiva, d'apropar el màxim nombre d'elements d'informació per aconseguir que la comunitat interna i externa a la Universitat pugui conèixer més a fons la mateixa UPC.