Fundació Politècnica de Catalunya

La Fundació Politècnica de Catalunya (FPC) és la institució creada per la UPC per al foment i la promoció de les activitats de formació permanent adreçades als professionals de les empreses i dels sectors econòmics i socials de Catalunya.