Comparteix:

Esdeveniments sobre promoció de la qualitat

Arran l'interès que desperta la cultura de la qualitat en l'àmbit universitari, són freqüents les celebracions d'esdeveniments (Jornades, Seminaris, Formació,  etc.) per difondre i aprofundir el coneixement dels diferents aspectes relatius que envolten la qualitat. 

La UPC té una actitud proactiva en aquest terreny, tant pel que fa a l'organització de Jornades i accions formatives en el sí de la institució, la participació o assistència en actes de diferent naturalesa vinculats a aquesta temàtica, com en el reconeixement de la gestió de qualitat en diferents àmbits.

En aquest apartat es facilita una breu presentació dels esdeveniments que la UPC ha organitzat o en els que ha participat.